ARTİSTİK, AEROBİK ve RİTMİK CİMNASTİKÇİLERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN PERFORMANS ARASINDAKİ ILİȘKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Psikomotorik
Number of pages: 392-399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, cimnastikçilerde (artistik, aerobik ve ritmikçilerde) sürekli kaygɪnɪn başarıya (performansa) etkisini belirlemek ve cimnastikçilere yansıtılan kaygı düzeyi arasında farklılıkların önemli olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 20 artistik, 20 aerobik ve 20 ritmik cimnastik sporcu olmak üzere toplam 60 gönüllü bayan cimnastikçi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır ve ilk olarak Spielberger ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlanması ise Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır.Verilerin analizinde SPSS 20 programı kullanılmıştır. Sürekli kaygı düzeyinin cimnastik performansında etkisini görebilmek için korelasyon analizi kullanılmıştır ve artistik, aerobik ve ritmik cimnastikçilerde kaygı düzeyinin performansta yansıtmasının veya etkisinin istatistiksel olarak farklı olup olmadığını belirlenmek için ise Anova analizinden yararlanılmıştır. Aynı zamanda cimnastik performansını değ

Keywords

Abstract

The purpose of this paper is to examine the effect of continum anxiety level and the differenced among them on gymnasts (artistic, aerobic and rhythmic) performance. The sample of research are 60 gymnasts (20 artistic, 20 aerobic and 20 rhythmic). “Continum Anxety Scale” was used, this scale was developed by Spielberger et al., (1970) then was translated in Turkish by Oner and Le Compte (1983). In analysing data was used SPSS 20 program and the effect of anxiety on gymnasts performance was used Pearson Correlation coefficient and the differences of continum anxiety between gymnasts was used Anova test. At the same time, performance of gymnasts was measured based also on points of liscenced referees. In this paper we concluded that, lower level of continum anxiety have positive effect on gymnasts performance, and, the effect of continum anxiety was higher on artistic and aerobic gymnasts performance, compared to rhythmic gymnasts which was lower.

Keywords