KOZAN İLÇESİ BONCUK OYACILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 366-376
Year-Number: 2015-21

Abstract

Oyalar süslemek ve süslenmek amacıyla yapılan, tekniği örgü olan bir sanattır. Genelde kadınlar tarafından boş vakitlerini değerlendirmek, çeyiz hazırlamak ve satarak gelir sağlamak amacıyla yapılmaktadır. El sanatları içerisinde geniş bir dağılım gösteren boncuk oyası yapımında araç olarak tığ kullanılmıştır. Oya yapımında kullanılan ip ise günümüzde naylon ipliktir. İlçede yapılan boncuk oyalarının büyük çoğunluğu tülbent kenarlarında kullanılmaktadır. Oyalar genellikle evlerde yapılıp satılmaktadır. Bu durumda geniş bir pazarlama imkânı olmamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmada Adana ili Kozan ilçesi boncuk oyacılığının araç- gereç, teknik ve motif özellikleri incelenmiştir. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, yöreden elde edilen örneklerin yapılışları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmayla ilçede günümüzde yapılan boncuk oyası örneklerini gelecek kuşaklara aktarmak ve pazarlama imkânları konusunda öneriler getirmek amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The embroidery as a one of knitting technique is a kind of art to decorate and to adorn in handicrafts. Generally, they are made by women for providing some income to their family budget in their spare time. The knitting needle and nylon rope are used as tools in the bead embroidery handicrafts. In the city, the bead embroidery works are used around the gauze being a kind of scarf in traditional Turkish dressing style for decoration. As limited marketing opportunity, the all Works are sold at homes. The present paper aims to examine the tools, techniques and the design characteristics of the bead embroidery in the city of Kozan at Adana, Türkiye. Literature search on the subject and also the regional samples of them are discussed in detail.

Keywords