HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ EĞİTİMLERİ SIRASINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR,
HOSPITALITY SERVICES TRAINING of EMPLOYEES DURING HOSPITAL PROBLEMS FACED

Author:

Number of pages : 61-68

Abstract

Makalede, hastane otelcilik hizmetleri programı uygulayan hastanelerde eğitim gören sağlık çalışanlarının sağlık işletmesinde eğitimlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini; birden fazla kentin hastane otelcilik hizmetlerinde eğitim gören toplam 615 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde hastane otelcilik hizmetleri programı uygulayan hastanelerde eğitim gören sağlık çalışanlarına, sağlık işletmesinde eğitim ile ilgili değerlendirmeleri içeren anket uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçları SPSS 19.0 paket programı kullanılarak faktör analizi yapılmak sureti ile analiz edilmiş ve tablolar düzenlenerek yorumlanmıştır. Anket çalışması 382 erkek, 177 bayan sağlık çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, erkek sağlık çalışanlarının eğitimlerine daha olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Buna karşılık bayan sağlık çalışanları, erkek sağlık çalışanlarına g

Keywords

Abstract

In the study, hospital hospitality services to identify the problems they face when performing their training in the business health of healthcare workers in hospitals studying and implementing programs aimed to bring solutions to these problems. The population of the study; city hospital a total of more than 615 health care workers who are trained in hospitality services. Working in the process of hospital health care workers in hospitals studying hospitality services to implement the program, including assessment questionnaire was administered on education in the health business. Applied Survey results were analyzed with SPSS by making 19.0 package program using factor analysis and interpreted by editing tables. The survey of 382 male and 177 female health workers were applied on. The results of this study, the education of male health workers have been found to look more positive. In contrast, women health workers, the men look more favorable working hours according to health work

Keywords