YAPILANDIRMACI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN FONKSİYONU NE OLMALIDIR?

Author:

Year-Number: 2015-21
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : mÜZİK eĞİTİMİ
Number of pages: 31-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılandırmacı temel müzik eğitiminde öğretmenin fonksiyonunun ne olması gerektiğine odaklanan bu araştırma betimsel bir araştırmadır ve literatür taraması ile yürütülmüştür. Çalışmada incelenen literatüre göre yapılandırmacılığın temelinde olan ve “öğretmen’in öğrenmenin merkezinde olmaması” olgusunu nasıl anlaşılması gerektiği, öğretmen merkezli öğretim ile öğrenci merkezli öğretim arasında sağlıklı bir dengenin kurulması için öğretmenin hangi sorunları aşması gerektiği, Türkiye’de ‘yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen’in fonksiyonu’ başlığında öğretmeni pasif olarak kurgulayan literatürün yanlış anlaşılmaya müsait olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Müzik öğretmenlerimizin yapılandırmacılık hakkındaki bilgilerinin çok sağlıklı olmadığı, konu hakkındaki eksik ve yanlış bilgilerden dolayı, bu durumun, yaklaşımın uygulanması sürecinde oluşacak sorunların çözümüne odaklanmayı engelleyebileceği; ‘öğrenci merkezli’, ‘uygulamalı’, ‘aktif’, ‘etkin katılımlı’ kavramlarının, müzik öğretm

Keywords

Abstract

This study focusing on what should be function of teacher in constructivist basic music education is a descriptive research and it is carried out by the Literature Survey According to the literature examined in the study; findings like how the fact that “absence of teacher in the center of learning” should be understood at the basis of constructivism, which problems the teacher should overcome to establish a healthy balance between teacher-centered learning and student-centered teaching, literature organizing teacher as passive under the title of “function of teacher in constructivist approach” in Turkey is convenient for misunderstanding have been found. We have reached findings and comments like knowledge of our music teachers is not very efficient about constructivism, because of incomplete and inaccurate knowledge about subject may hinder focusing on solving problems that may occur during implementation process of the approach and 'student-centered', 'practical', 'active', 'active participative' concepts shouldn’t put music teachers in a position viewing outside the academic circle. When literature about the subject is reviewed it is observed that constructivism, though it is ironic, is highly 'teacher-centered' at a high degree and it must be teacher who should be more active than student.

Keywords