TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SAĞLIK BEKLENTİLERİ,
CUSTOMER EXPECTATIONS ON THERMAL HEALTH TOURISM

Author:

Number of pages : 53-60

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki termal turizm işletmelerinin yapısını incelemek, bu yapı içerisinde müşteri beklentilerini belirleyerek, sağlık beklentilerinin karşılanıp karşılanamamasını ortaya koymaktır. Termal turizm işletmelerinde misafir memnuniyeti, sadece konaklama, yeme-içme ve rekreasyon hizmetlerinin kusursuz verilmesiyle sağlanamamakta, ayrıca misafirlerin öncelikli geliş amaçları olan sağlık beklentilerinin ne derece karşılandığıyla da alakalı olmaktadır. Bu çalışmada, termal turizm işletmelerinde konaklayarak kür hizmeti ve konaklama-yeme içme hizmetini birlikte alan müşterilerin beklentilerini ortaya koymak, konaklama ve kür birimleri arasında gerçeklesen memnuniyet veya memnuniyetsizliği ortaya çıkararak, bu durumun asılması üzerine tespitler yapmak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Termal turizm de, talebin yılın bütün aylarına dağılacağı düşüncesiyle ülke turizminin bu hedefe ulaşmasında önemli bir etken olacaktır. Termal turizm işletmelerinde müşterileri

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the structure of thermal tourism business in Turkey, in this structure by identifying customer expectations are met or failure to reveal the health expectations. Thermal tourism businesses in guest satisfaction, the only accommodation, food and drink can not be achieved on the impeccable service and recreation, but also with the arrival of the primary goals of health visitors is also expected to meet extent relevant. In this study, cure service by staying in thermal tourism and reveals stay-catering service with the customers' expectations, accommodation and revealing that satisfaction or dissatisfaction took place between the curing unit, make determinations on the suspension of this situation is the main objective of this study. Thermal tourism is also the demand of the year with the idea that the country's tourism will be an important factor in the whole month distributed to achieving this goal. Thermal demands of customers in the tourism busines

Keywords