SAĞLIK YÖNETİMİNDE HASTA GÜVENLİĞİ ve DÜNYA ÜLKELERİ ÖRNEKLERİ,
PATIENT SAFETY and HEALTH MANAGEMENT WORLD COUNTRIES EXAMPLES

Author:

Number of pages : 15-20

Abstract

Sağlık hizmetlerinde kalite programlarının en önemli konularından birisini hasta güvenliği oluşturmaktadır. Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır ve nitelikli sağlık hizmetinin birincil ve vazgeçilmez koşulunu oluşturmaktadır. Hasta güvenliğinde amaç, hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamaktır. Bu çalışma hasta güvenliği ile ilgili literatür taramasıdır. Türkiye de ve dünya ülkelerinde hasta güvenliği uygulamalarının neler olduğu üzerine bir derleme araştırmasıdır.

Keywords

Abstract

Patient safety is one of the most important issues of quality program in health service. Patient safety can be defined as all the measures taken by healthcare organizations and health care professionals working in health institutions to prevent the people from the damages of health care services and is the primary and indispensable condition of a qualified health care. The aim of patient safety is to achieve safety by providing an environment that will positively affect the physical and psychological conditions of patients and their relatives and hospital staffs as well.This study is a literature review related to patient safety. Turkey has made a compilation of research along with countries around the world concerning the patient safety practices.

Keywords