MOTİVASYONDA ARAÇLARI ve İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ,
MOTIVATION and JOB SATISFACTION RELATIONSHIP MANAGEMENT

Author:

Number of pages : 156-162

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, hastanelerin kliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonlarında kullanılan araçların ve iş doyumlarına etken olan kaynakların araştırılmasıdır. Türkiye’de sağlık işletmelerinin tedavi hizmetleri sunumu yapılan bölümlerinde konuyla ilgili çok az çalışmanın yapılmış olması çalışmanın yapılmasındaki en önemli etkendir. Anket çalışması, bir il devlet hastanesinin sağlık çalışanlarında uygulanmıştır. Motivasyonda özendirici araçların iş tatminine etkilerini belirlemek için korelasyon analizi ve demografik değişkenlerin iş tatminine etkilerini belirlemek için t-testi analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, motivasyonda özendirici araçların iş tatminini arttırdığı görülmektedir. Ancak, demografik unsurların, çalışanların iş tatminini etkilemediği testi analizi sonucu belirlenmiştir. Birey, özgürlüğü kısıtlanmış bile olsa, çalışma fırsatı verildiği takdirde tekrar sosyal bir varlık haline gelmekte ve özgür insanların psikolojisine erişebi

Keywords

Abstract

The main purpose of the study hospitals used cars in the motivation of health workers who work in the clinic and to investigate the source of the job satisfaction factors. Having been very few studies on the subject of health care delivery is made part of the treatment business in Turkey is the most important factor in the conduct of the study. The survey was administered in a provincial government health workers to the hospital. Appealing to determine the effects on job satisfaction and motivation to determine their impact on job satisfaction and demographic variables correlation analysis, t-test was used. In correlation analysis, it appears that increasing the motivation incentive tool of job satisfaction. However, demographic factors, the analysis of the test results affect the employees' job satisfaction is determined. I

Keywords