KAMU KURUMLARININ BİLGİ YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ,
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN INFORMATION MANAGEMENT of PUBLIC INSTITUTIONS

Author:

Number of pages : 239-246

Abstract

Teknolojik gelişme, beraberinde bilgi yönetim teknolojilerinin önemini artırmıştır. Günümüz bilgi çağında, doğru bilgiye; hızlı ulaşmanın ihtiyacı öne çıkmıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte yeni bir süreç doğmuştur. Kamu kurumları da bundan etkilenerek yeni kamu yönetimi anlayışında bilgi teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla, kamu hizmet sunumunun bilgi teknolojileriyle entegrasyonun sağlanarak kaliteli ve hızlı hizmet sunumu gerekliliğini doğurmuştur. Bu bağlamda; kamu sektöründe elektronik belge yönetim sisteminin kamu kurumlarında yönetime dolayısıyla da bilgi yönetimine ne derece katkıda bulunduğu irdelenecek olup, sorunlara ilişkin öneriler de değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Technological advancement has raised the importance of information management technologies together. In today’s information age, it comes forefront of need to quickly reach exact information. A new process arises with the transition from an industrial society to a knowledge-based society. Public institutions are also affected by this process and have begun to use information technologies in new public administrative mentality. Therefore, ensuring the integration of public service delivery with information technologies has led to requirement of quality and rapid service delivery. In this context, this study addresses to what extent the electronic document management system in the public sector contributes to management and, in turn, to knowledge management and are evaluated recommendations for the issues.

Keywords