Y KUŞAĞININ RADYO DİNLEME DOYUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 186-202
Year-Number: 2015-21

Abstract

Bu araştırma Türkiye’deki Y Kuşağının radio dinleme alışkanlıklarını incelemektedir. Araştırmanın birinci bölümünde Y Kuşağı hakkında kavramsal araştırma yapılmış ve bu kuşak üyelerinin medyayı tüketim alışkanlıkları ile ilgili araştırmalara değinilmiştir. Y Kuşağının en önemli özellikleri önceki araştırmalar ışığında incelenmiştir. Birinci bölümde Y kuşağı ve bu kuşağın genel özelliklerine değinilmiştir. Y kuşağının medya tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalara değinilmiştir. Birinci bölümün sonunda ise Y kuşağının medya tüketim alışkanlıklarında ön plana çıkan özellikleri analiz edilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde düzenli radyo dinlediğini belirten 1010 Y Kuşağı bireyinin radyo dinleme doyumlarını tespit etmek için bir anket uygulanmıştır. Uygulanan ankette Y Kuşağı radyo dinleyicilerinin radyo mecrasını bilgi edinme, eğlenme, alışkanlık, bilgi (haber) edinme, müzik bilgisi edinme ve kaçış motivasyonlarına yönelik faktör analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucund

Keywords

Abstract

This research exploits the radio listening habits of Y Generation in Turkey. In the first part of the study there is a conceptual research about the term “Y Generation” its features and how this generation members consume media. In that part of the study there is a deep description of Y Generation and their specification based on their lifestyles. The most important characteristics on the media usage of Y Generation are examined in the light of the previous searches. In the research part of the study there is a questioner applied to 1010 Y Generation members in Turkey in İstanbul to exploit the motivations of this generation members listening to radio and their effects. In the questioner that was applied six factors were analyzed and radio audience motivations as giving information, entertainment, friendship, using as a music information source, addiction and gateaway (escape). In the conclusion part of the research there is an evaluation on the factor impact of these six factor in li

Keywords