SAKARYA NEHRİ ve DOĞANÇAY DERESİ ARASINDAKİ SAHADA BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN EKOLOJİK ŞARTLARI

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : COĞRAFYA
Number of pages: 345-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnceleme sahası, Sakarya Nehri’nin orta kesimine dökülen, Doğançay deresi ve Geyve ilçe merkezinden geçen Karaçay deresi arasında yer alır. Çalışmada genel olarak sahanın iklimsel özelliklerinin belirlenmesi ve iklimle bitki örtüsü arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. İnceleme sahasında iklimsel parametrelere göre; Sakarya ili, Karadeniz iklim özelliklerini yansıtırken; Geyve ilçesi ise Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtır. Bu durum bitki örtüsü üzerinde de kendini gösterir. İnceleme sahasında, yağışın ve topoğrafyanın uygun olduğu alanlarda Karadeniz iklim tipini yansıtan türlerden oluşan nemli orman örtüsü yayılış gösterirken, yağış ve eğimin az olduğu alanlardaki bitki örtüsünü ise Akdeniz iklim tipini yansıtan türlerden oluşan kuru ormanlar oluşturur. Sahanın toprak özellikleri de bitki örtüsü ile uyum içerisindedir. Özellikle kireçsiz kahverengi orman topraklarının yayılış gösterdiği alanlarda hakim ağaç türü, doğu kayını (Fagus orientalis)’dır. Daha güneydek

Keywords

Abstract

The borders of the study area are the Sakarya river in the west; the Doğançay brook in the north and in the east; and the Karaçay brook passing through the district center of Geyve in the south. The main purpose of this study is to determine the climatic characteristics of the area and to reveal the relationship between climate and vegetation cover. According to the climatic parameters, Sakarya province reflects the characteristics of the Black Sea climate while Geyve district has the characteristics of the Mediterranean climate. That manifests itself in the vegetation cover, too. In the study area, while humid forest cover that reflects the Black Sea climate type prevails in the areas where precipitation and topography are appropriate, dry forests composed of the species that reflect the Mediterranean climate type prevail in the areas where precipitation and slope are little. The soil characteristics are consistent with the vegetation cover in the area. The dominant tree species is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics