EĞİTİMDE DENETİMDE İLKELERE UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ,
EVALUATION of COMPLIANCE WITH PRINCIPLES of OVERSIGHT IN EDUCATION

Author:

Number of pages : 144-155

Abstract

Denetim örgütler de işleyişin ve çalışanların kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. İşveren denetim mekanizması sayesinde iş görenleri denetlemekte ve verimliliği istediği gibi kontrol etmektedir. Denetim kavramı eğitim sistemi içinde önemli bir kavramdır. Denetim, eğitim sisteminin bir parçası olmakla birlikte eğitim sisteminin kontrolünü sağlamaktadır. Eğitim sürecini incelemekte, öğrencilerin eğitim süreci boyunca uyum adaptasyon ve süreç içindeki aksaklıkları kontrol altına almaktadır. Eğitim de denetim ile birlikte eğitim de uygulanan politikaların işleyişi ve bu politikaların değerlendirilmesi yapılarak aksayan yönleri iyileştirilmektedir. Denetim öğrenme –öğrenme ortamının eğitim sistemine uygunluğunu değerlendirmekte ve analiz etmektedir. Denetim ile birlikte okullarda aksayan ve eğitim sistemine uymayan durumlar tespit edilmekte ve iyileştirilmektedir. Böylece eğitim sisteminde elde edilmek istenilen başarılar sağlanmakta ve geleceğe başarılı bireyler yetiştirilmektedir. E

Keywords

Abstract

Control is an important concept for the functioning and sustainability of the organizations or institutions. Audit organizations also ensure the control of operations and employees. Thanks to employers who oversees business control mechanisms and controls as you want efficiency. The control concept is an important concept in the education system. Control provides control of the education system but is a part of the education system. To examine the educational process, students take control of compliance failures in the process of adaptation and during the training process. Training in the operation of the policy implemented training with supervision and evaluation of these policies made the weak parts are improved. Assess the appropriateness of the educational system of audit and analyze learning-Learning environment. Failing in school along with supervision and training system does not meet the condition are identified and improved. Thus, to obtain the desired success in the education

Keywords