SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STANDARTLARININ ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ,
EMPLOYEE MOTIVATION EFFECT of HEALTH EXECUTIVE LEADERSHIP STANDARDS

Author:

Number of pages : 137-143

Abstract

Sağlık yöneticilerin liderlik standartlarının çalışanların motivasyonuna etkileri üzerine etkileri başlığı ile yapılan bu çalışmada, sağlık işletmesi yöneticilerinin liderlik standartlarının, motivasyon araçlarını kullanma yöntemlerinin, çalışanların motivasyonlarına olan olumlu-olumsuz etkilerini tespit etmek üzere geniş bir kaynak taraması ve neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyacak anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın verileri anket metoduyla elde edilmiş ve çalışmanın analizinde SPSS 19 programı ile istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ampirik yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın teorik bölümünden elde edilen bilgiler ve daha önce yapılan araştırma sonuçları, çalışmanın sonuç ve öneriler bölümüne eklenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile bilimsel yöntemlerle rapor haline getirilmiş ve sağlık işletme yöneticileri ve sağlık çalışanlarının yararlanmasına yönelik sonuç ve önerilerin sunulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Health managers' leadership standards for workers made with impact cap on the effects of motivation in this study, health business manager of leadership standards, using motivational tools methods, an extensive literature review to identify the positive and negative effects on employee motivation and cause and effect to reveal the relationship survey was conducted . Study data were obtained by survey method and analysis of the study program is carried out with SPSS 19 statistical analyzes. Empirical method is preferred in the application part of the study. Information obtained from the theoretical part of the study and earlier research results, conclusions and recommendations section was added to the study. Brought into a report with the data obtained through scientific methods of research results, and health aimed at business executives and presenting the results and recommendations for the benefit of health professionals.

Keywords