SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZ LİDERLİK ALGILARI ve ÇATIŞMA YÖNETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ,
RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH WORKERS of CONFLICT MANAGEMENT STYLE of EXECUTIVE LEADERSHIP PERCEPTION of SELF

Author:

Number of pages : 69-78

Abstract

Öz liderlik, sağlık çalışanlarının sağlık hizmet sunumlarını yerine getirmedeki irade derecesini göstermektedir. Çatışma kavramı ise günlük dildeki kullanımından farklı olarak, rekabet ve mücadele anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çatışmanın bir örgüt içerisinde, iyi bir şekilde yönetilmesi haline, ciddi getirileri vardır. Bu nedenle yönetim literatüründe çatışma kavramı son yıllarda artan bir ilgi görmektedir. Özellikle genç çalışanlar için gerek çatışma, gerekse öz liderlik algıları daha fazla önem arz etmektedir. Öte yandan öz liderlik ile çatışma arasında ilişkiyi inceleyen yeterli çalışma yoktur. Yapılan bu çalışmada, genç sağlık çalışanlarının öz liderlik algılarıyla çatışma yönetim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda, bir sağlık işletmesi bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalışan, yaşları 30 ve altında olan 108 genç çalışana anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; çalışanların demografik özelliklerinden cinsiye

Keywords

Abstract

Self-leadership, which will indicate the degree of fulfillment of the delivery of health care workers. The conflict is different from the concept to use in everyday language, it means to compete and fight. Thus, the conflict within an organization, to become a good way to manage, there are serious returns. Therefore, conflict management concept in the literature is to see a growing interest in recent years. The need for conflict particularly young workers, both self-perception of leadership is of more importance. On the other hand, examining the relationship between conflict with the essence of leadership is not enough work. Made in this study, we aimed to investigate the young health professionals' perceptions of the relationship between conflict management leadership with self perception. In working towards this goal, working in various positions within the healthcare business, ages 30 and under the survey of 108 young workers were made. According to the study results; gender and ed

Keywords