YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRECİLİK ANLAYIŞI FARKLILIKLARI,
ENVIRONMENTALISM UNDERSTANDING DIFFERENCES IN LOCAL GOVERNMENT

Author:

Number of pages : 44-52

Abstract

Teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda insan ihtiyaçlarının çok çeşitlilik göstermesi, doğanın aşırı şekilde tahrip edilmesini beraberinde getirmiştir. İnsan, yaşamını uygun koşullarda sürdürebilmek ve geleceğine güvenle bakabilmek için arayış içerisine girmiştir. Bu konudaki gelişmelerin çevrecilik literatürüne de yansıdığı görülmektedir. Türkiye’de yeni yeni benimsenmeye başlayan çevrecilik kavramı ve çevreci kitlesinin oluşumuyla, çevreye olan duyarlılığın artması araştırma konusunu oluşturmaktadır. Ancak, Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki kadar çevreci bireylerin taleplerini karşılayacak çevrecilik uygulamalarına çok az rastlanmaktadır. Bu amaçla araştırmada Türkiye’deki bütün yerel yönetimler örnekleme kapsamına alınmıştır. İstatistiksel analizlerde 5 yerel yönetim ile yapılan anket çalışması ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Ankette yer alan her bir soruya ilişkin frekans tabloları düzenlenmiş ve tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. Yerel yönetimlerin yapısal

Keywords

Abstract

Show

Keywords