İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ile İŞLETMELERDE GÜVENLİK İKLİMİ İLİŞKİSİ,
OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY and SECURITY CLIMATE IN BUSINESS RELATIONSHIP

Author:

Number of pages : 315-321

Abstract

Bireyler, işletme biliminde işletmeler için stratejik kaynak olarak kabul edilmektedir. Tüm faaliyetlerin ana hedefi insanların ihtiyaçlarının karşılanması ve mutlu olmalarıdır. Ancak insanları çalıştırırken onların sağlığının ve güvenliğinin yeterince düşünülüp düşünülmediği konusunda sorular sorulmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebep olduğu ölümleri önlemek maksadıyla tedbirler alınmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bu araştırmada, dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği konusunda uygulanan kanunlar ve sözleşmeler örnek alınarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun işletmelerde güvenlik iklimini nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. İşverene ve çalışana getirdiği hak ve yükümlülüklerin, güvenlik ikliminin, yönetimin güvenlik konusundaki tutumu, çalışan eğitimi, algılanan risk seviyesi ile güvenlik uzmanları ve İSG kurulları uygulamaları boyutlarında olumlu yönde değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

I

Keywords