TARIK MİNKARİ’NİN CERRAHLIK ve YAZARLIK ARASINDA KURDUĞU BAĞLANTI

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 384-391
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarık Minkari, cerrahlığının yanı sıra yazar kimliği ile de tanınan, mizahî yönü çok fazla ön plana çıkmış Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Anı, gezi ve mizah türünde pek çok esere imza atmıştır. Özellikle de gezi türündeki eserleri çok dikkat çekmiş ve farklı üslubu ile okuyucusu tarafından çok sevilmiştir. Bu makalede Tarık Minkari’nin hayatı, mesleği ve yazarlığından söz edildikten sonra anı eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eserler arasındaki ortak ve farklı noktalar üzerinde de durulmuştur. Anı eserlerinde en fazla hangi konulara yer verdiği hakkında da bilgi verilmiştir. Sonuç bölümünde ise Tarık Minkari’nin hangi yönünün daha ön plânda olduğu konusunda bir yargıya varılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Tarık Minkari who besides surgery’s identity is known to the author is from important names of Turkısh literature. He could have put signature a lot of work in types of travel, memory and humor. Particularly, his works in the type of travel attracted attention and he was very loved by readers with different style. On this article, after taking about his life, profession and writing information given about his memory works. Also, it focused on common and different spots between works. As well as, information is given about that his most give place to which subjects in memory works. İn the results section, working to reach a judgment about usually his which direction is more forefront at his works.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics