OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE UŞAK’TA GÜNDELİK YAŞAMA BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2015-21
Number of pages: 377-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’da aile kurumu toplumu şekillendiren önemli unsurlardan bir tanesidir. Aile kurumu, bölgeye, zamana, iklim şartlarına vb. etkenlere göre farklılıklar gösterebilmiştir. Toplumun temel yapı taşlarından olan aile kurumu, gündelik yaşamın şekillenmesinde de etkili olmuştur. Osmanlı toplumundan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde ele alınan, Uşak ve çevresinde gündelik yaşam, diğer yakın yörelerle benzerlik gösterirken genel itibariyle geleneksel Türk yaşam biçimine uygun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailenin yaşadığı mekan, ev eşyaları, giyim kuşam, zinet eşyaları ve ekonomik durumu hakkında, siyasi, iktisadi, kültürel vb. alanlarda günümüze ışık tutan şer’iye sicillerinin yardımıyla bilgi edinilmeye çalışılmıştır. İncelenen dönemden günümüze kadar her ne kadar değişim meydana geldiyse de, incelenen dönemin gündelik yaşamı yörede etkisini hala devam ettirmektedir.

Keywords

Abstract

The family institution was one of the significant elements which shaped the society in the Ottoman period. This institution varied with such factors as region, time, faith and culture etc. Being one of the keystones of the society, the family institution had also a role in shaping the daily life. While the daily life in Uşak and its surroundings, which was scrutinized through transitional process of the Ottoman society into the Republic, presented similarities to other nearby regions; in general terms, it was also in accordance with traditional Turkish lifestyle. Şer’iye records, which shed light on areas such as politics, economy and culture of that time, have been utilized in order to obtain information about the family’s dwelling, household goods, clothing, jewelry, and their economic condition. Although there have been some changes from that period until today, the influence of daily life in the region still continues.

Keywords