ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINDA TÜRKÇÜLÜK ve TÜRKÇÜLER

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 63-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş Türk Romanının tartışmasız en önemli ismi olan Orhan Pamuk, Beyaz Kale ve Benim Adım Kırmızı adlı tarihi romanlarında Osmanlı devletinin duraklama devrinin (16.-17.yy) tarihi atmosferini kullanmış, olay örgüsü, kişiler ve diğer kurgu sanatı unsurlarını buna uygun bir şekilde belirlemiştir. Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Kara Kitap, Yeni Hayat, Kar, Masumiyet Müzesi ve Kafamda Bir Tuhaflık adlı eserlerinde ise zaman olarak 20. yüzyılı seçmiş ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'sine odaklanmıştır. Yazarın bu romanlarında, 20. yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik değişimleri, olay örgüsü ve kahramanlar üzerindeki etkileri dolayısıyla takip edebilmek mümkündür. Bu makalede, yazarın başta Cevdet Bey ve Oğulları olmak üzere, zaman olarak Cumhuriyet dönemi Türkiye'sine konumlanan Sessiz Ev ve Kafamda Bir Tuhaflık adlı romanlarında Türkçüler ve Türkçülük hakkında, ne türlü değerlendirmelere yer verdiği konusu ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

As the most considerable name of the Modern Turkish Novel, Orhan Pamuk uses the historical ambience of the stagnation period of the Ottoman Empire (16th and 17th centuries) and identifies the case, the characters and the other elements of fiction in accordance with it in his historical novels The White Castle and My Name is Red. In his works like Mr. Cevdet and His Sons, The Black Book, Silent House, The New Life, Snow, The Museum of Innocence and A Strangeness in My Mind, Pamuk sets 20th century as the time and focuses on Turkey of the Republican Era. In these novels, it is possible to follow political, social and economic changes that Turkey had in 20th century via their effects on events and characters. In this article, novelist’s assessments about the Turkish movements and supporters of them in Mr. Cevdet and His Sons in particular and in his novels named Silent House and A Strangeness in My Mind in which the period is set as Turkey of the 20th century are discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics