RİSKTEN KORUNMA ARACI OLARAK TÜREV ARAÇ KULLANIMI: BİST 100 ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : İŞLETME- MUHASEBE FİNANSMAN
Number of pages: 268-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Firmalar finansal piyasalarda çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Firmaların karşılaşabilecekleri yabancı para, likidite, faiz oranı gibi risklerden korunmak amacıyla kullandıkları yöntemlerden biri de türev araçlardır. Bu çalışmada, türev araçların ülkemizde kullanım düzeyini ortaya koymak amacıyla Borsa İstanbul’a üye bankacılık sektörü dışındaki firmaların finansal tabloları ve dipnotları incelenmiştir. Firmaların türev araç sözleşmelerinin bilanço içindeki payı incelendiğinde, türev araç kullanımının çok düşük düzeyde gerçekleştiği ve daha çok riskten korunma amaçlı yapıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre, firmaların türev araç sözleşmeleri kullanım nedenlerinin en önemli kısmını riskten korunma amacı (hedging) oluşturmaktadır. Ayrıca firmaların en çok tercih ettiği türev araç sözleşmesi swap sözleşmeler olup, bunu futures, opsiyon ve forward izlemektedir. Finansal tablo ve dipnotları incelenen firmaların en çok faiz oranı riskinden korunmak amacıyla türev

Keywords

Abstract

Companies encounter certain risks in financial markets. One of the methods used by the companies is the derivative instruments used with the aim of avoiding risks such as foreign exchange, liquidity and interest rate. In this study, financial statements and footnotes of the companies, which are members of Borsa Istanbul other than banking sector, were reviewed in the study. When the share of derivative instrument contracts in the financial accounts were considered, it was noted that utilization of derivative instruments were realized relatively low and they were used mostly for hedging. According to the data obtained, the most important part of the objective reasons for the use of derivatives for hedging contracts of the companies (hedging) are. In addition, the company is the most preferred derivative contracts swaps contracts, it futures, options and forwards are followed. Derivatives to hedge against interest rate risk most of the companies examined financial statements and footnot

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics