KAMPÜS REKREASYONU KAPSAMINDA DÜZENLENEN SPORTİF REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Rekreasyon
Number of pages: 256-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler önemli yatırımlar yaparak kampüs rekreasyonu hizmet çeşitliliğini arttırmak istemektedirler. Kampüs rekreasyon hizmeti veren tesislerin ve bu tesislerde üretilen hizmetlerin tüketicileri akademik personel, idari personel ve öğrencilerden oluşmaktadır. Yapılan tesislerin ve üretilen hizmetlerin sürdürülebilirliği bu grubun tüketimiyle doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayı hizmet kalitesinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Kampüs rekreasyonu kapsamında düzenlenen sportif rekreasyon etkinliklerinin hizmet kalitesi değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini sportif rekreasyon etkinlikler katılan toplam 3598 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen akademik, idari personel ve öğrencilerden oluşan 243 katılımcı dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ko ve Pastore (2005) tarafından geliştirilen, Çevik ve Şimşek (2014) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Rekreasyonel Sporlarda Hizmet Kalit

Keywords

Abstract

Universities want to increase their

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics