MUTFAK ÇIKMAZI ve BIYIK SÖYLENCESİ ROMANLARINDA ARAYIŞ İÇİNDEKİ KAHRAMANLAR

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 140-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tahsin Yücel, Türk edebiyatına hikâye ve romanlarıyla katkı sunan yazarlardan biridir. Romanlarında modern dünyayı eleştirel bir gözle ele alan Yücel, ironik yaklaşımlarıyla da eleştirel bakışını derinleştirir. Yazar, bu çalışmaya esas olan Bıyık Söylencesi ve Mutfak Çıkmazı romanlarında bu eleştirel yaklaşımı daha çok arayış bağlamında ele almıştır. Roman kahramanlarının, hayatın çetin yönüyle kendi benlikleri arasında yaşadıkları bocalama iki romanın da ortak vurgusudur. İki romanın başkahramanları mahkûm edildikleri yalnızlıkla baş başadırlar. Yazar, kahramanların yalnızlıklarını iç dünyalarını derinleştirerek vermek yerine, daha çok dış dünyaya yönelerek ve nesneler üzerinden vermeyi tercih eder. Bu çalışmada, yazarın iki romanı üzerinden, benlik arayışı romanların başkahramanları etrafında değerlendirilecektir. Roman kahramanlarının arayışlarına ve kendilerine bile yabancılaşmalarına yol açan sebepler irdelenecektir.

Keywords

Abstract

Tahsin Yucel is one of the authors who contribute to Turkish Literature with their stories and novels. Yucel, dealing with the modern world with a critical eye in his novels, deepens the critical approach with ironic approach as well. Author takes this critical approach as specially identity confusion and in the context of a quest in his novels Biyik Soylencesi and Mutfak Cikmazi. That the heroes of the novels have faced with the difficult aspects of life in their self wobble is the common emphasis of the two novels. Protagonists of the two novels are left alone with loneliness they convicted. Author would rather tend to the outside world and give out through the objects rather than the loneliness of the heroes to deepen their inner world. In this study, the identity crisis of the people he singled out the author of two novels self-seeking will be evaluated around the protagonists of the novel. Reasons that led to the search for the protagonist and even alienation of the novel

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics