SAĞLIKTA İLETİŞİM

Author:

Year-Number: 2015-21
Number of pages: 515-527
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmamda, son yıllarda ülkemizde de bilimsel araştırmalara sıkça konu olan, sağlıkta iletişim alanı üzerinde durulacaktır. Sağlık, hastalık, dünya sağlık örgütüne göre sağlığın 3 temel ölçütü ile iletişimin ne olduğu, iletişimin amacı, iletişim yaklaşımları, iletişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenler, sağlıkta iletişim, sağlık personelinin hastalarla iletişimi, sağlık çalışanlarının sağlıklı iletişim kurmalarını engelleyen bazı nedenler, hasta ile iletişimde doğru ve yanlışlar, hasta yakını ile iletişim, hastalarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren nedenler irdelenecektir.

Keywords

Abstract

This study focuses on communication in health, which is also a popular subject in scientific research recently. For this purpose, it is aimed to investigate health, sickness, and definition and purpose of communication regarding to the three basic criteria of health, communication approaches, facilitating and complicating factors, communication in health, communication of medical staff with the patients, barriers to healthy communication on mentioned parties, rights and wrongs of communication with patients, communication with patients’ relatives, and reasons that pit patients against medical staff.

Keywords