NAMIK KEMAL’İN TİYATRO ve ROMANLARINA GENEL BİR BAKIŞLA, BU ESERLERİNDE SEVGİLİYE ve VATANA DUYULAN AŞK

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 195-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazdığı pek çok eserle, Türk edebiyatında ilk örnekler sunmuş olan Namık Kemal, hem tiyatroyu hem de romanı “eğlencelerin en faydalısı” olarak tanımlar. O, eserleri vesilesiyle toplumu eğitme amacı güder. Yurt dışına gittiği dönemlerde, orada yaşayıp edindiği tecrübeler vasıtasıyla kültürel yapısını temellendiren Kemal, eserlerini bu tecrübelere dayanarak ortaya çıkarmıştır. Toplamda altı tiyatro eseri ve iki roman yazmış olan yazar, aşk olgusunu, bu eserlerinin tamamına, millî romantik bir bakış açısıyla sindirmiştir. Onun eserlerinde aşk olgusunu içermeyen yoktur. Bu olgu, her yönüyle eserlerin konusunda kendine yer bulur. Ölüm, intihar, aldatma, kavuşamamazlık, vuslat, birbirine denk olmayış gibi aşkın birçok haline, Namık Kemal’in eserlerinde rastlamak mümkündür. Bununla birlikte, vatana duyulan aşk, pek çok eserde sevgiliye duyulan aşkı geride bırakır ve kendine oranla önemsiz kılar. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının öncü isimlerinden “vatan şairi” Namık Kemal’in, tiyatro

Keywords

Abstract

Namık Kemal, presenting the first examples of Turkish Literature by his works, defines not only novel but also theatre as “the most beneficial amusement”. He aim seducating the society by his works. When he was abroad, he had many experiences and he created his pieces thanks to these experiences. He has totaly six theatres and two novels and he talks about “love” theme in his works with national-romantic point of view. All of his works contains “love” theme. This theme is talked about in all ways in his works. Death, committing suicide, cheating, falling apart, retriving, not be equaling to each other as different forms of love are possibly seen in Namık Kemal’s works, also, patriotism is ahead of love. One of the most important Reforms Era writers and patriotic poet Namık Kemal’s novels and theatres’ general aspects and love and patriotism themes in his works constitute this study’s main question.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics