POLİSLİK MESLEĞİNİN PSIKOLOJIK PROFILI

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Adli Sosyal bilimler
Number of pages: 181-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Polislik mesleği; kendi acayiplikleriyle yüklü enteresan bir bir görevdir. Polisler farklı konumlarda ve koşullarda farklı düşünce ve duygular yaşantılarlar ise de; belli bazı ruhsal etmenler mesleğin bütün mensuplarına şâmildir. İlgili çalışmalarda ortaya çıktığına göre; dış kümelere itimatsızlık ve iç kümelere yönelik sargın dayanışma; beliren en görünür ortak özelliktir. Esasen bu iki etmen, tavuk-yumurta döngüsü misâli birbirlerini tetiklerler. Dışarıdakilerden sakınan birey;kabûl edilmişlik ve aidiyet doğrultusundaki beşerî ihtiyacını; diğer meslektaşlarına yaslanarak gidermek durumundadır. Hattâ bu yolla oluşan dayanışma; ille de karşılıklı hoşlanma ve sevimli bulma duyguları bile gerektirmez; sırf mecburiyetten ileri gelebilir. Mesleğin bir diğer boyutu da şudur ki; yapılan iş; kurgu eserler ve filmlerde resmedildiği gibi heyecan verici de değildir önemli de değildir. Bilâkis; heyecan açısından yavan bir meslek olup, ekseriya suçluluk konusuyla ilgili ufak meselelerin çözümün

Keywords

Abstract

The police job is an interesting one full of its own peculiaities. Even though policemen in different locations or professional situations experience different thoughts and feelings; certain common psychological factors are shared by all the members of the profession. Mistrust of outsiders and thereby-ensuing cohesive solidarity of the in-grroups, is the most prominant common trait discernible in related studies. The two factors actually compell each other like a chicken-and-egg issue: The i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics