MARZUBANNÂME TERCÜMESİ’NDE EYİT-, Dİ-, SÖYLE- ve BUYUR- FİİLLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Türk dili
Number of pages: 128-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihî metin çalışmalarında eserin kelime dünyasını ortaya çıkarmak için gramatikal dizinlere yer verilmektedir. Maalesef dizin çalışmalarının çoğunda kelimelerin anlamları tespit edilirken sadece sözlüklere başvurmak yeterli görülmekte kelimelerin bağlamları dikkate alınmamaktadır. Sözlüklerden faydalanmak zorunlu ancak yeterli değildir; sözlüklere başvuruyla birlikte kelimelerin bağlamının dikkate alınması bir mecburiyettir. Çünkü sözcükler dilin kullanımı sırasında asıl anlamlarını kazanırlar. Eğer asıl amacımız Türkçedeki sözcüklerin anlam alanlarını tam olarak ortaya çıkarmak ise bu zorunluluğu dikkate almak zorundayız. Eyit-, di-, söyle- ve buyur- fiilleri iletişim kavram alanında yer alırlar. Aynı kavram alanı içinde olan bu fiiller zaman zaman birbirinin yerine kullanılırlar. Temel iletişim fiillerinden olan eyit-, di-, söyle- ve buyur- ilk bakışta eş anlamlı sözcükler gibi görünmektedir; ancak Marzubannâme Tercümesi’nde bu fiillerin bağlamına göre bir değerlendirme yapıldığın

Keywords

Abstract

In some studies related to historical texts are given in the grammatical index to reveal it’s word world. Unfortunately in most of the working index, it is only enough to refer to the dictionary when determining the meaning of the word; context of the words are taken into account. To benefit from the dictionary is required, but it is not enough. It has an obligation to consider the context of the words with the application to the dictionary. Because, during use of the language words acquire their true meaning. If the main goal is to uncover the full meaning area of the word in the Turkish, we have to take into account this requirement. Eyit-, di-, söyle- and buyur- verbs are located in areas of communication concept. These verbs that in the same space concept are sometimes used interchangeably. At first glance, eyit-, di-, söyle- and buyur- from verbs of the main communication actions seem synonymous words. Hovewer, when an assessment based on the context of these acts in Marzubannâ

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics