FEMİNİZM ve İNGİLİZ FEMİNİST TİYATRO

Author:

Number of pages: 173-185
Year-Number: 2015-21

Abstract

Bu çalışmada feminizm ve İngiliz Feminist Tiyatro arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda ilk önce feminizmin tanımı, dalgaları ve çeşitleri anlatılmıştır. 1960’lı yıllardan beri dünyanın çoğu yerinde kadınların hak arama direnişini artıran feminizm akımı, sayısız kuruluşun ortaya çıkmasına neden olur ve birçok sanat dalını etkiler. Özellikle 1968 sonrası İngiltere’deki feminist kuruluşların, öteki ülkelerdeki kuruluşlarla karşılaştırıldığında İngiltere’deki kuruluşların daha fazla olduğunu görürüz. 1960’lı yıllarda dünyada yayılan feminizm akımı tiyatroyu da etkilemiştir. Feminist tiyatro, kadınların sorunlarını sahnede ortaya koyarak, onlara yönelik var olan olumsuz uygulamaları düzeltme çabasındadır. Bu çerçevedeki çalışmamızda, tiyatro tarihinde feminist özellikli oyunlara değinildikten sonra İngiltere’de feminist tiyatronun nasıl ortaya çıktığı örneklerle dile getirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it has been tried to explain the relationship between feminism and the English feminist theatre. In this respect, first the definition of feminism, its waves and types have been clarified. The feminist movement, which is a boycott that seeks for women rights since the 1960s in most parts of the world, has affected manifold art forms and caused to emerge several organizations. Especially, when we compare the feminist organizations after 1968 in England with other countries, it is obvious that there are more organizations in England. Feminism, which became worldwide in the 1960s, affected the theatre as well. Feminist theatre shows women’s problems on the stage and tries to improve the negative applications towards women. In our study, after referring to the first feminist characteristic plays in theatre history, how feminist theatre appeared in Britain has been commented on with examples.

Keywords