TÜRK TÜKETİCİSİNİN QR KOD KULLANIMI ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 40-55
Year-Number: 2015-19

Abstract

Mobil teknolojinin ve mobil cihazların son yıllardaki hızlı gelişimi ve yaygınlaşması işletmelerin özellikle pazarlama faaliyetlerinde mobil teknolojilere önem vermelerine ve mobil pazarlama kavramının doğmasına sebep olmuştur. Mobil pazarlama çerçevesinde kullanılan yeni bir teknoloji de QR kod teknolojisidir. Bu çalışma, bir anket çalışması sonuçları temelinde söz konusu teknolojinin Türk tüketiciler tarafından ne kadar bilindiği, hangi tip tüketicinin bu teknolojiyi kullandığını ve bu teknolojinin kullanılma nedenlerini ortaya koymayı amaçlar. Bu bağlamda bir anket çalışması ile QR kod kullanan Türk tüketicileri cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve kod kullanma nedenleri açısından analiz edilmiştir. Anket sonuçları QR kod gören ve tarayan tüketicilerin oranının %50’nin üzerinde olduğunu göstermiştir. Kodları tarayanlar genelde eğitimli, genç nüfustur. Aradaki fark büyük olmasa da bayanlara kıyasla erkeklerin kodları tarama olasılığı daha fazladır. Gelirin ise kod kullanımında önemli bir

Keywords

Abstract

Rapid development and widespread usage of mobile technology and mobile devices in recent years have led companies to care about the usage of mobile technologies especially in marketing activities and the coming out of the term “mobile marketing”. One of the newest technologies that is used within mobile marketing is the QR code technology. This study aims to reveal how well this technology is known by Turkish consumers, which type of consumer use this technology and what are the reasons of using this technology based on the results of a survey. In this context, via a survey Turkish consumers who used QR code are analyzed in terms of gender, age, education, income and their reasons of using codes. The results of the survey revealed that consumers who saw and scanned QR codes are over 50%. QR code scanners are generally cultivated young population. Compared to female consumers male consumers are more likely to scan QR codes although the difference in proportion is not high. Income does n

Keywords