PANORAMA ROMANINDA YAKUP KADRİ’NİN SÖZCÜSÜ-İDEAL KAHRAMANI HALİL RAMİZ ve ZİHNİYET DÜNYASI

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 28-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet döneminin en tanınmış romancılarından biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, birinci cildini 1949, ikinci cildini 1952 yılında yayımladığı Panorama romanında, bizzat tanık olduğu çok geniş bir zaman dilimini (1923-1952) kendi perspektifinden tasvir etmiştir. Panorama romanındaki kişileri, Yakup Kadri’yi temsil eden, onun sözcüsü olan kişiler ve diğerleri (ötekiler) olmak üzere iki guruba ayırmak mümkündür. Bu makalede, Panorama romanında Yakup Kadri’yi temsil eden, onun sözcüsü ve ideal kahramanı olan Halil Ramiz’in zihniyet dünyası incelenecektir. Bu incelemede, Halil Ramiz’in ne ölçüde gerçek hayattan alınmış canlı bir tip, ne ölçüde yazarın bedbin ve karamsar mizacının, sert sanat ve hayat anlayışının, gelecekle ilgili ideolojik korku ve endişelerinin ürettiği bir tip olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Yakup Kadri Karasomanoğlu, one of the most prominent novelists of the Republican era, witnessed a very large slice of time (1923-1952) and describes in his own perspective in his novel Panorama with the first volume published in 1949, and the second volume in the 1952. The persons in the novel Panorama are possible to separate into two groups, one representing Yakup Kadri being his spokesman and the others (everybody else). In this article, the mental world of Halil Ramiz, representing Yakup Kadri, being his spokesman and ideal hero in his novel Panorama is examined. In this study, to what extent was Halil Ramiz taken from a real life type, to what extent from the author's pessimistic mood, the hard art and understanding of life, ideological fear and anxiety about the future set him forth as a type will be studied.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics