DÜNYA BANKASI ve KALKINMA DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ

Author:

Number of pages: 475-484
Year-Number: 2015-21

Abstract

Dünya Bankası, dünyanın her kesiminden 100’den fazla gelişmekte olan ülkelere krediler, danışmanlıklar ve özelleştirilmiş kaynaklar sunan ve Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan bir finans kuruluşudur. Dünya Bankası grubunun bir parçası olup Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerde ki özel sektör girişimleri ve projeleri üzerine çalışma yapan iş dünyasına ve hükümetlere teknik yardım, kaynakça ve danışma gibi yardımlarda bulunan en büyük küresel kalkınma örgütüdür. Bu örgütün örgütsel yapısını ve kalkınma anlayışı 60 yıllık süreç içerisinde uluslararası kalkınma anlayışının değişmesine paralel olarak değişim göstermiştir. Bu çalışmanın temel amacı, dünya bankası ve kalkınma teorileri arasındaki bağlantıyo irdelemektir. Çalışmada, titeratür taraması yapılarak Dünya Bankası’nın kalkınma anlayışını nasıl etkilediği ve etkilendiği açıklığa kavuşturumaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The World Bank is a United Nations international financial institution that offers loans, advice, and an array of customized resources to more than 100 developing countries all around the world. The World Bank is a component of the World Bank Group, and the largest global development institution focuses exclusively on private sector ventures and projects in developing countries in partnership by financing investment, mobilizing capital in international financial markets, and providing advisory services as well as technical assistance to businesses and governments. Its institutional culture and approach to development have changed in parallel with the evolution of international development thinking over the past sixty years. This research aims to argue connection between the World Bank and development thinking. Through a review of the literature, this research attempts to clarify the ways in which the World Bank's institutional culture has both influenced and been influenced by the und

Keywords