İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYLERİNİN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİ ve AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Bilişim Teknolojileri - Eğitim Öğretim
Number of pages: 365-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilişim çağı olan yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde insanoğlunun sahip olduğu bilgi birikimi bilinen insanlık tarihi boyunca sahip olunan tüm bilgi birikiminden daha fazladır. Bilişim çağından önce bilginin yaygınlaşması daha yavaş ve bilgiye erişmek daha zorken; artık günümüzde bilgiye ulaşmak internet ve bilişim araçları ile hiç olmadığı kadar kolaydır. Yetişkin bireylerin dahi kolaylıkla kaybolabileceği bilgi uzayında, kişilikleri henüz gelişmekte ve şekillenmekte olan lise öğrencileri için risk daha fazladır. Araştırma fen lisesi öğrencilerinin internet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin öğrencilerin demografik özellikleri ile ilişkisini ve akademik başarılarına etkisini incelemeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklem grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Aydın Fen Lisesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin tamamını kapsamaktadır. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini belirlemek için Young (1996)’in “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”,

Keywords

Abstract

The fund of knowledge that mankind has owned in the first quarter of the 21stcentury, which is the age of informatics, is more than the whole fund of knowledge owned during the mankind’s history. While the proliferation of knowledge was slower and access to information was more difficult before the age of informatics; today, via internet and informatics tools, the access to information is easier than ever before. In the information space where even adults may easily get lost, the risk is more for high school students whose personalities are in progress and are being shaped. The research is a descriptive research aiming at analyzing the relationship between the science high school students’ levels of internet addiction and social network uses and the students’ demographic features; and the impact on their academic achievements. The sample of the research is all of the students having education at Aydın Science High School in 2014-2015 academic year. In order to determine the internet a

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics