İÇEL: MERSİN HALKEVİ DERGİSİ

Author:

Year-Number: 2015-21
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 219-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde uzun süren bir bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Bu nedenle Atatürk, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra muasır medeniyetler seviyesine çıkması için birtakım inkılâplar gerçekleştirmiştir. Yapılan inkılâpları benimsemiş bireylerin yetişmesi için de halkevi adı verilen sosyo-kültürel kurumları açmıştır. İlk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde açılmış olan bu kurumların sayısı, kısa sürede hızla artarak kapatıldıkları 1951 yılında 478’e ulaşmıştır. Bunlardan birisi de 24 Şubat 1933 tarihinde açılmış olan Mersin Halkevi’dir. Mersin Halkevi de diğer halkevleri gibi cumhuriyet değerlerini benimsemiş bireylerin yetişmesi ve yapılan inkılâpların toplum tarafından özümsenmesi için yoğun bir şekilde faaliyet göstermiştir. Hatta bu esnada çeşitli kitap ile süreli yayın da neşretmiştir. Bu çalışmanın konusunu da Mersin Halkevi’nin süreli yayını olan “İçel” dergisi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dergi, çeşitli yönleriyle ele al

Keywords

Abstract

The Republic of Turkey was established under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk after a long struggle for independence. After the country gained its independence, Atatürk realized a series of reforms for that the country reaches the level of contemporary civilization. He also opened socio-cultural institutions called Halkevleri (literally meaning “People’s Houses”) to educate i

Keywords