PLANCK SABİTİ ve KUANTUM FİZİĞİ İÇİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Fen Bilimleri ya da Fizik
Number of pages: 56-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Planck sabitinin kuantum fiziğine katkısını tartışmak ve önemini vurgulamaktır. Araştırmanın verileri, konuyla ilgili yayınlanmış dokümanların incelenmesiyle sağlanmıştır. Başlangıçta Max Planck tarafından siyah cismin ışınım yasasında sadece küçük bir sayısal değeri temsil etmek üzere bir sabit (h) olarak yer verilen parametrenin kuantum fiziğinin gelişmesi ve ilerlemesi döneminde seçkin fizikçiler tarafından yapılan birçok çalışmanın sonucunda ortaya konan denklem, eşitlik ve açıklamalarda bulunması onun kuantum fiziğinin vazgeçilmez bir değişmezi olduğunu göstermiştir. Sabitin (h), 1/2π katı genelde “h bar” ya da “h çizgi” olarak isimlendirilir. Siyah cismin ışımasına dair yapılan açıklamalardan doksan yıl sonra uydu gibi daha teknolojik olduğu düşünülen araçlarla yapılan bir deneyde ulaşılan sonuçlar Planck’ın, h için uygun gördüğü sayısal değerin ne kadar doğru olduğunu, o çok isabetli öngörünün h’ye ileriye dönük ve kalıcı bir parametre olma özelliği kazandırdığ

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to discuss the contributions of Planck’s constant to quantum physics and emphasize its significance. The data of the research study were obtained via review of the documents published on the topic. Initially, the parameter which was included as a constant (h) to represent a small numerical value in the black body radiation law formulated by Max Planck and which explained the equations, equality, and statements revealed as a result of many studies carried out by outstanding physicists during the development and advancement of quantum physics became an indispensable constant of quantum physics. The 1/2π times of constant (h) is usually named as “h bar” or “h line”. 90 years after the explanations about black body radiation were made, the results obtained in an experiment carried out with tools which were considered more technological as a satellite proved that Planck’s numerical value deemed appropriate for h and this exact prediction made h a permanent and f

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics