TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 289-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; matematik öğretimi sürecinde, etkili teknoloji kullanımının nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktır. Nitel bir araştırma olan çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada lise 10. sınıf matematik dersi Trigonometri alt öğrenme alanına ait 20 saatlik teknoloji destekli ders süreci tasarlanmıştır. 1. araştırmacı öğretim sürecini kendisi yürütmüştür ve dersler videoya kaydedilmiştir. Video kayıtları kullanılarak; teknoloji kullanımı ayrıntılı olarak incelenmiş, teknolojinin kullanım şekillerine göre teknoloji kullanım düzeyleri belirlenmiştir. Bu incelemelerden yola çıkarak teknolojinin öğretim sürecine ne şekilde entegre edilmesi gerektiğiyle ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur. Sonuç olarak, uygun bir planlama süreci takip edildiğinde ve doğru araçlar kullanıldığında teknolojinin öğretim sürecine etkili bir şekilde entegre edilebileceği kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to introduce “During mathematics education process, how should the use of technology become efficient?” This is a qualitative research in which a case study approach has been used. In this research, 20 hours of technology assisted lessons have been designed on Trigonometry which is a sub-field of Mathematics. Educational process was performed and recorded by the first researcher in the learning class. In order to understand how technology usage affects learning, videotaping has been used. The levels of technology use have been determined considering to style of technology use. Inferences were acquired about how to integrate the technology to the education process. According to inferences, the technology could be integrated into the education process effectively when the correct tools are used and it follows a proper planning process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics