ELİT GÜREŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI ve BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 503-514
Year-Number: 2015-21

Abstract

Bu çalışma elit seviyedeki güreşçilerin beslenme alışkanlıklarını ve beslenme destek ürünü kullanma durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında 2014 yılı Dünya şampiyonası hazırlık kamplarında bulunan 67 Yıldız, 63 Genç ve 50 Büyük olmak üzere toplam 180 elit güreşçiye ölçek uygulanmıştır. Güreşçilerin beslenme alışkanlıklarını ve beslenme destek ürünü kullanma durumlarını belirlemek için Göktaş’ın (2010) aktif milli sporcuların beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanmayı incelemesinde kullandığı ölçekten yararlanılmıştır. Bu çalışma sonucunda; güreşçilerin beslenmelerine dikkat ettikleri, sporda başarılı olmak için beslenmenin önemini bildikleri, çok az kısmının öğün atladığı, sıvı tüketimine dikkat ettikleri ve de büyük bir kısmının beslenme destek ürünü kullanmadığı, kullananların çoğunluğunu ise greko-romen stildeki güreşçiler olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the nutritional habits and usage of nutrition supplements of elite level wrestlers. A questionnaire administered to 180 elite wrestlers including 67 cadet, 63 junior and 50 senior wrestlers. The scale, which Göktaş (2010) had used for examining the usage of nutrition supplement products and nutritional habits, was used to determine wrestler’s nutritional habits and nutrition supplement products usage. Consequent to this study it was found out that; the wrestlers pay attention to their nutrition, they are aware of the importance of nutrition for succession on sports, very little of them skip meals, they all pay attention to liquid consumption and they mostly do not use nutrition supplements, the group that use supplements are commonly are Greco-Roman wrestlers.

Keywords