DEPREM RİSKİ, DEĞERLEME ve KENTSEL DÖNÜŞÜM: MEKANSAL BİR ÇÖZÜMLEME

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : GAYRİMENKUL EKONOMİSİ
Number of pages: 494-511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deprem riski Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Deprem afetinden korunmak için son yıllarda gündeme gelen kentsel dönüşüm kavramı önemli bir hal almıştır. Bu bağlamda öncelikli olarak büyükşehirlerde git gide kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada da birinci derece deprem kuşağında yer alan Denizli kentinden rassal olarak seçilen İstiklal, Sümer ve Servergazi mahallelerindeki konutların taşıdığı deprem riski ve bu deprem riskinin bina değerlerine etkisi kentsel dönüşüm ilişkisi ile birlikte ele alınmıştır. Yapılan anket çalışmasının sonucunda elde edilen verilere göre yapılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda her üç mahallede de kentsel dönüşümün kendiliğinden gerçekleşmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Earthquake risk is an inevitable reality in Turkey. Urban renewal term which comes to the fore protected earthquake disaster becomes important. In this regard, priority urban renewal projects begin to accelerate gradually. In this study, eathquake risks of houses that in İstiklal, Sümer and Servergazi neighborhoods which are chosen randomly from Denizli city located in first-degree seismic zone and effect of this earthquake risk values are considered within the relation to urban renewal. According to datas that are obtained in the consequence of this survey study, urban transformation is expected to become by itself in this three neighborhoods as a result of real estate appraisal.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics