KAPATMA MADDESİ İLE REZERVE BOYAMA TEKNİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Tekstil, Doğal Boya
Number of pages: 478-493
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rezerve boyama işlemi, tekstil materyalinin elde edilmek istenen desen doğrultusunda katlanarak, sıkıştırılarak, dikilip büzülerek veya bir madde ile kapatılarak boya ile temasının engellenmesi olarak tanımlanabilir. Rezerve boyama tekniklerinin kökenlerinin neresi olduğu tam olarak bilinmemekle beraber birçok kültürü etkilediği ve uygulandığı görülmektedir. Rezerve boyama teknikleri içerisinde, kapatıcı bir madde vasıtası ile boyanın tekstil ürününe temasının engellenmesi işlemi önemli bir yer tutmaktadır. Batik uygulaması, bu yöntemlerin temelini oluşturmaktadır. Uygulandıkları kültürler ile şekillenen, gelişen ve değişen teknikler ile üretilen ürünlerin zaman içerisinde geleneksel ürünler haline geldiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, kapatma maddesi ile rezerve boyama tekniklerinin dünya genelinde uygulandığı kültürler ve tarihleri ile ilgili bilgiler ortaya konmaktadır.

Keywords

Abstract

Resist dyeing techniques are defined, textile material is folded, clamped, stitched and gathered or a preventing material applied not to allow penetration of the dye to the textile in accordance with the desired pattern. The resist dyeing techniques is not known exactly where the origin is seen that with the implementation and impact of many cultures. In resist dyeing techniques, wax resist and paste resist techniques has an important place. Batik application, are the basis of these methods. Products, shaped by cultures and developments, are observed to become traditional products for applied countries. In this study, wax and paste resist dyeing techniques and their applications in the worldwide is revealed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics