12 MART 1971 MUHTIRASI’NA GİDİLEN SÜREÇTE TÜRK BASINI:KANLI PAZAR VE 15-16 HAZİRAN OLAYLARI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : GAZETECİLİK
Number of pages: 231-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de özellikle 1968-1971 yılları arasında siyasi şiddet tehlikeli bir şekilde tırmanmıştır. Bahsi geçen yıllarda çeşitli sınıflar ve gruplar arasındaki ayrılıklar büyümüştür. Bu dönemde gerçekleşen iki önemli siyasi olay 12 Mart 1971 Muhtırası’na doğru gidilen süreci basının da desteğiyle hızlandırmıştır. Bu olaylar 16 Şubat 1969 yılında gerçekleşen Kanlı Pazar Olayı ve 15-16 Haziran 1970 yılında gerçekleşen işçi eylemleridir. Basının bu olayların üzerine gitmesiyle ve taraflılık sergilemesiyle toplum daha fazla huzursuz olmuş, 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanı’na ortak imzalı bir muhtıra vererek hükümetin istifasını ve yeni hükümetin kurulmasını istemiştir. Bu çalışma; 12 Mart 1971 Muhtırası’na doğru gidilen süreçte gerçekleşen bu iki önemli siyasi gelişmeyi ve bu gelişmelerin basında ne şekilde yer aldığını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Political violence in Turkey has climbed in a dangerous manner especially years between 1968-1971. Separation between various classes and groups has grown in these years. With the support of the press, two important political events has accelerated to the 12 Mart 1971 Memorandum. These political events are; ‘Kanlı Pazar’ known as bloody sunday, that occured in 16 February 1969 and workers protests in 15-16 June 1970. Society became more restless because of subjective press about these events, so the 12 March 1971 memorandum came out from Turkish Armed Forces. They gave co-signed memorandum to president for the government's resignation and the formation of a new government.The aim of this study is; approach of press in these two important political developments and it’s effect to the 12 March 1971 Memorandum.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics