DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (ÜRDÜN-MISIR ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Yabancılara Türkçe Öğretimi
Number of pages: 377-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araplara Türkçe öğretiminin uygulama aşamasında birçok sistematik problem ortaya çıkmaktadır. Öncelikle bu problemleri iki dil arasındaki ayrışmalara bağlı; sentaks, semantik ve morfolojik problemler olarak tasnif etmek gerekir. Arap Dili’nin telaffuz alışkanlıklarıyla konuşan birinin Türkçeyi telaffuz ederken, Türkçedeki vokal seslerin çıkarılmasındaki aksaklıklar çok açık bir şekilde fark edilmektedir. Araplara Türkçe öğretiminde karşılaşılan en mühim sorunlardan birisi de iki dillilik sorunudur. Ürdün/Mısır örneğindeki gibi iki dilliliğin olduğu (Arapça- İngilizce) ülkelerde sesleri karıştırma gibi problemler -sadece ana dilini konuşan ülkelere kıyasla- daha büyüktür. Bilhassa bu değişken sebebiyle İngilizce ve Türkçede kullanılan benzer harflerin telaffuzunda ve yazımında ayrım yapamamak en belirgin meseledir. Araplara Türkçeyi öğretme konusunda karşılaşılan zorluklardan bir başkası da Türkçe ve Arapça arasındaki bazı ses farklılıklarının bulunmasıdır. Arapçadan Türkçeye geçmiş

Keywords

Abstract

Many systematic problems arise at the practice stage of teaching Turkish to the Arabs. First of all, these problems need to be classified as syntax, semantics and morphological problems according to decompositions between two languages. While one person who speaks with Arabic language pronunciation habits is pronouncing Turkish, the deficiencies in the removal of vocal sounds in Turkish are clearly noticeable. One of the most important problems encountered in teaching Turkish to the Arab is the issue of bilingualism. The problems like confusing the sounds at the countries which have bilingualism (Arabic- English) as in the example of Jordan / Egypt -compared to the countries speaking only their native language- are bigger. Especially because of this variable not be able to distinguish between the pronunciation and spelling of similar letters used in English and Turkish is the most significant issue. Another difficulty encountered about teaching Turkish to the Arabs is the existenc

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics