TÜRK FINDIĞI’NIN (Corylus colurna) TÜRKİYE’DEKİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 449-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyü doğusunda Bulkaz Dağı (1839 m) üzerinde Suçıkan Dere havzasında 1390-1619 metre yükseltileri arasında münferit ya da küçük topluluklar halinde Türk Fındığı (Corylus colurna L.) bulunmaktadır. Bir Avrupa-Sibirya elemanı olan Türk Fındığı (Corylus colurna L.) nem bakımından daha elverişli bir ortam sunan vadide yayılış gösterir. Türk Fındığı bireylerinin gövde çapı 30-150cm arasında değişmektedir. Anıtsal nitelikte ağaçlar bulunmaktadır. Oldukça yaşlı olan Corylus colurna fertleri insanlar tarafından tahrip edilmektedir. Bu nedenle bir an önce bu genetik rezervimizin korumaya alınması gerekmektedir. Bu makalede Corylus colurna'nın Bulkaz (Bulgaz) Dağı’ndaki doğal yayılış alanı açıklanmıştır. Böylece, bitkinin ülkemizdeki doğal yayılışına ilişkin bilgilere yeni katkılarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Corylus colurna L. exists in disjunctive and gregarious way in eastern part of Eldeniz village of Sivaslı county, on the Bulkaz Mountain (1839m), in the Suçıkan Stream basin between 1390-1619 m elevations. Corylus colurna L., a European- Siberian element, expands in a valley presenting better aura in terms of humidity. Body diameters of Corylus colurna L change between 30-140 cm. Monumental trees are seen. Members of Corylus colurna being very old are destroyed by people. Thus, it is urgent this genetic reserve be taken under protection. In this study Corylus colurna is describe the natural distribution area on the Bulkaz (Bulgaz) mountain. Thus, new contributions have been made to the information related to the plants natural range in our country.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics