TÜRKİYE’DE İHRACATCI SEKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÜRETİM HARİTASI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Pazarlama ve Dış Ticaret
Number of pages: 330-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin amacı, global piyasalarda 2000-2014 dönemi için Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahip olan beş sektörün rekabet gücünü analiz etmektir. Türkiye’nin bu sektörlerde rekebet gücü olup olmadığını belirlemek için, Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük İndeksi, Vollrath’ın Rekabet Gücü İndeksleri, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlük İndeksi ve Ticaret Dengesi İndeksi kullanılmaktadır. Ayrıca çalışmada analiz edilen sektörlerin üretim haritası oluşturulmuştur. İndeks sonuçlarına göre, tekstil ve giyim endüstrileri Türkiye ekonomisindeki en güçlü sektörlerdir. Ülke söz konusu dönem için bu sektörlerde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir ve net ihracatçı konumdadır. Başka bir ifadeyle bu ürünlerde ihracatta uzmanlaşmaya sahiptir. Sonuç olarak bulgular karşılaştırmalı üstünlük teorisini destekler niteliktedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the competitiveness of the five sectors which have the largest share in Turkey’s export for the period 2000-2014 in global markets. Balassa’s Revealed Comparative Advantages (RCA) index and Vollrath’s competitiveness indices are used to identify whether or not Turkey has a comparative advantage in these sectors. We also use the Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) and Trade Balance Index (TBI) to determine the competitiveness of the five largest sectors in Turkey. Furhermore we create the product mapping of the sectors which are analyzed in the study. According to index results the textile and clothing industries are the strongest sectors in the Turkish economy. Turkey has a comparative advantage and is net-exporter in these sectors during the period. In other words Turkey has export specialization in these products. Consequently, the findings strongly support the theory of comparative advantage.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics