OSMANLI DÖNEMİ DERSİM BÖLGESİNDE YAŞANAN GÜVENLİK SORUNLARI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 1-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eşkıyalık insanoğlunun tarih boyunca birlikte yaşamak zorunda kaldığı, toplumsal bir olgudur. Eşkıya kelimesi Arapça ’da “şeka” kökünün öznesi olan “şaki” nin çoğulu olarak Türkçeye geçen bir kelimedir. Tarihteki bütün toplumlarda görülen eşkıyalık hadiseleri, Osmanlı toplumunda da görülmüş, bu olgu toplumun sosyal ve iktisadi hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. İmparatorluğun farklı coğrafyalarında ve zamanlarda, güvenliği tehdit eden eşkıyalığın bütün çeşitlerini görmek mümkündür. Özellikle Dersim’de, bu coğrafyanın kendi şartlarına bağlı olarak eşkıyalık hadiseleri kronik bir vaziyet almıştır. Diğer taraftan eşkıyalık türlerinden bir kısmı, dönemsel olarak diğerlerinden daha baskın olsa da, aynı dönemde diğer eşkıyalık türleri de varlıklarını korumuşlardır. Ayrıca bazı eşkıyalık türleri zaman ve şartlara bağlı olarak başka bir eşkıyalık şekline dönüşmekteydiler. Dersim’de eşkıyalık hadiselerinin en büyük kaynağını ise aşiretler oluşturmaktaydı. Osmanlı dönemi Dersim’de güvenliği ar

Keywords

Abstract

Banditry can be considered as a social fact especcially within the Ottoman empire. The origin of thisword comes from (saki) derived from the Word (seka) in Arabic. Banditry had been a great problem in the Ottoman Empire as well as it had been in other societies at thatntime, and seriously affected all societies at that time both socially and economically. Although, banditry revealed itself in all shapes and forms ; itmespeccially became a chronical problem particularly in the region of Dersim and some kind of banditry dominated over others depending upon the region and periods.In the region of Dersim the main source of banditry were the local tribes but it's also possible to evaluate it on an i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics