ARAP COĞRAFYASINDAKİ SOFT POWER TÜRK DİZİLERİ ve BU DİZİLERİN ETKİLERİ (ÜRDÜN, HARİMİ-İ SULTAN ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Yakın Çağ Tarihi
Number of pages: 114-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arap coğrafyasında hatırı sayılır ölçüde Türk Tv dizilerinin seyrediliyor olması, Türk -Arap ilişkilerindeki dönüşümün en somut göstergesidir. Sadece Ürdün örneğine bakıldığında, eski yeni yaklaşık altmışa yakın Türk dizi filminin seyredilmiş/seyrediliyor olması dikkate değerdir. Bilhassa Bu coğrafyada Türkiye’ye ve Türkçe öğrenmeye olan ilginin artmasının sebebini bu olguya bağlayan sosyal araştırmalar, Türk Tv dizilerinin ya da sinemasının şuur oluşturmak noktasında ne kadar önemli bir sosyal figür olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Çalışmada tarihsel olarak bu coğrafyaya yerleşmiş olan Osmanlı-Türk algısının, dizi filmlerle birlikte meydana getirdiği değişim, Tarihî bir dizi olan Muhteşem Yüzyıl ( Harim-i Sultan) adlı Türk dizi filmi örneğinde incelenecektir. Öncelikle bölge insanının, Türk dizilerine ve Türk tarihine bakışı anket marifetiyle tespit edilecektir. Ankette; genel olarak Türk dizileri, tarih kitaplarına yansıyan Osmanlı, dizilerle oluşan Osmanlı/Türk algısı gib

Keywords

Abstract

The fact that Turkish TV series are watched considerably in the Arab geography is the most concrete indicator of the transformation in Turkish-Arab relations. Looking at only the Jordan example, it is significant that about sixty old and new Turkish TV series have been/are watched. Especially, social researches, which attribute the increase of the interest in Turkey and learning Turkish in this geography to this fact, clearly show how Turkish TV series or cinema are important social figure in creating awareness. The change occurring by the perception of the Ottoman-Turks settled in this geography in historical sense along with the series will be examined in an example of Turkish Historical series called Muhteşem Yüzyıl (Harim-i Sultan) in this study. First of all, view of the people of the region to Turkish series and Turkish history will be detected by means of questionnaires. The questions which will clarify the issues such as Turkish series, the Ottoman reflected on the history

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics