1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ SAZ ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Türk Halk Edebiyatı
Number of pages: 533-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Âşıklar yaşadıkları toplumun temsilcileri oldukları için onların çektikleri çileleri, yaşadıkları mutlulukları, sevinçleri, özlemleri, hüzünleri şiirlerine yansıtırlar. Âşıkların dile getirdikleri konulardan biri de “savaş”tır. Çalışmamızda, bu yıl 41. yılını kutladığımız “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı”nın Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan âşıklar üzerinde nasıl bir etki yarattığı ve âşıkların bunu şiirlerine nasıl yansıttığını ortaya koymaya çalışacağız. Sözünü ettiğimiz “savaş” kavramının toplum üzerinde yarattığı barış, ayrılık, özlem, zafer, yoksulluk… gibi konuları şiirlerden tespit ettiğimiz örneklerle değerlendireceğiz. Çalışmamızda, Kıbrıs ve Anadolu’da yaşayan insanlar için “savaş” kavramının ne anlama geldiği Karadenizli âşıklarımızın şiirlerinden yola çıkılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Because bards are the representatives of societies they live in, they reflect the sufferings they undergo, the bliss, joy, yearning and sadness they go through in their poems. One of the topics bards put into words is “war”. In our study, we will try to present how “1974 Cyprus Peace Operation”, which we are celebrating the 41th anniversary this year, influenced the bards who live in the Black Sea Region and how they reflect this in their poems, making use of the work. We will evaluate the topics such as peace, separation, yearning, victory, poverty, etc., which are the results of our main topic “war”, through the examples identified from the poems. In our study, we will try to put forward what “war” means for the people of Cyprus and Anatolia based on the poems of the bards from the Black Sea.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics