6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 461-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyesi statüsüne giren Muğla ilinde yerel yönetimler açısından yasanın getirdiği yeni durumu kamu yönetimi disiplini perspektifinden incelemektedir. 2012 yılına çıkarılan 6360 sayılı kanunla Muğla’nın da içinde bulunduğu 14 il büyükşehir statüsü kazanmıştır. Bu değişimden hareketle çalışma ilk olarak 6360 sayılı kanunla gündeme gelen iki belediyeli bir yaşamı ve ulaşım, hal, mezbaha, mezarlık, otogar, su ve kanalizasyon gibi yerel hizmetlerin dönüşümü konuları hakkında bilgi verecektir. İkinci olarak, Muğla kentinin genel özellikleri, kentsel gelişim süreci, kentleşme yapısı üzerinde durulacak ve ardından 6360 sayılı yasayla büyükşehir olan bu kentsel alanda yeni düzenlemeyle ortaya çıkması muhtemel yönetim sorunları ve çözüm alternatifleri ele alınacaktır. Üçüncü olarak, yasayla birlikte meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin Muğla halkı tarafından nasıl yorumlandığı ölçülüp ortaya konulacaktır. Bu bağlamda çalışma iki ayaktan oluşac

Keywords

Abstract

This paper is an attempt to analyze how Law 6360 has changed the statue of Mugla city and analyzes new conditions of local government by focusing public Administration perspective. In 2012, 14 cities have gained the status of the metropolitan municipality by the Law 6360. By bearing in mind this changes this paper firstly is examining the dual administrative structured life in the cities and giving some information about local services like transportation, water and sewerage and cemetery etc. Secondly, general characteristics of Muğla, the urban development process and urbanization structure of the city have been examined and some solutions were produced for the possible future problems. And finally, the changes which were the results of Law 6360, were analyzed and and citizens perceptions about the law have been analyzed. In this point of view, there are two parts of this study. First, a literature review on national literature, local and national newspapers and laws, second, a surve

Keywords