ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SEZİNLEME ZAMANI

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 205-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerinin sezinleme zamanlarının yaş, cinsiyet, spor yapıp yapmama ve spor deneyimlerine göre belirlenmesidir. Çalışmaya Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden toplam 199 öğrenci katılmış olup bunlardan 63'ü kız, 136'sı erkek öğrencidir. Çalışmada sezinleme zamanı Bassin Anticipation Timer kullanılarak ölçülmüştür. Ölçümlerde kullanılan hız 5 mph olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre katılan öğrencilerin yaş ve cinsiyete göre sezinleme zamanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ayrıca öğrencilerin sezinleme zamanları spor yapıp yapmama ve spor deneyimlerine göre incelendiğinde sezinleme zamanlarında anlamlı derecede bir farklılık elde edilememiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the coincidence anticipation timing (CAT) of students at Abant İzzet Baysal University, School of Physical Education and Sport according to their age, gender, whether doing sport or not and sport experience. 199 students, 63 women and 136 men, from 3 departments which are Teaching, Coaching and Sport Management volunteered to participate in this study. Coincidence anticipation was measured using Bassin Anticipation Timer with 5 mph speed. Results indicated there were no significant differences in absolute error (AE) of students according to their gender and age. Also there were no significant differences in absolute error according to their sport experience and whether doing sport or not.

Keywords