TÜRKİYE’DE SİYASAL KÜLTÜR-MAKROEKONOMİ POLİTİKALARI ETKİLEŞİMİ: İSTİKRAR PROGRAMLARININ ORTAYA ÇIKMASI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Siyaset, ekonomi
Number of pages: 435-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makroekonomik politikalar, arz ve talep yönlü politikalar olarak farklı biçimlerde ve/veya amaçlarda uygulanmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde bu politikalara duyulan ihtiyaç daha da fazla artmaktadır. İstikrar programları olarak adlandırılan bu politikalar, ekonominin içinde bulunduğu zor durumun aşılmasında yararlı olmakla birlikte, uygulanma sürecinin toplumsal maliyetleri de dikkat çekmektedir. Ekonomilerde istikrar programları, makroekonomik/finansal problemlerin çözüm reçeteleri biçiminde ortaya çıksa da, bu sorunların ortaya çıkmasında çoğu zaman siyasal kültürün belirleyici olduğu bazı yanlış politikaların önemli bir payı bulunmaktadır. Siyasal kültürün ekonomik yapıyı belirlemede etkisi bu açıdan gelişmekte olan ülkeler için daha fazla önemli olmaktadır. Türkiye’de de son 30 yılda uygulanan istikrar programlarının sayısı oldukça çoktur. Bu programlara ihtiyaç duyulması, ortaya çıkan ekonomik sorunların siyasi-kültürel temelleri açısından da tartışma ihtiyacını ortaya çık

Keywords

Abstract

Macroeconomic policies are applied with different forms and aims as supply demand policies. The need for these policies increases especially in the periods of economic crisis. These policies, named as stabilization programs, are beneficial in overcoming the hardships as well as its social costs during application process. Although the stabilization programs in economics appear as solutions for macroeconomic and financial problems, some wrong policies due to political culture are determinant in the rise of the problems. The effects of political culture in defining the economic structure are more important in the developing countries. The numbers of the stabilization programs are relatively high in the last three decades. The need for these programs also revealed the need for debating the unveiling economic problems in terms of political – cultural basis because the stabilization programs are mostly the outcomes of the crisis and one of the things that lie beneath the crisis is the e

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics