ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN ŞIIRINDE SOSYAL SIYASI SORUNLARIN IÇSEL MANEVI YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı
Number of pages: 397-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalede Azerbaycan şiirinde manevi-ahlaki sorunların sanatsal şekillenmesi kendine has bir biçimde incelemeye tabi tutulmuştur. Bu kendine has özelliyi bir tarafdan konunun mana içeriği kapsamında, diğer taraftan ise sanatsal estetik konumunda gеrçekleşmektedir. Makalede somut olarak sadece bir konunun incelenmesi ve tadkiki esas alındığından sanatkarlık konularına bağımlı olmaksızın değinilmekte ve de ayrı ayrı şiirsel örneklerden konuşulmakta, konunun içeriğine ilişkin bazı noktalara sanatsal estetik makamlara yeteri kadar önem verilmiştir. Ayrıca makalede muasir Azerbaycan şiirinde içsel ve ahlaki sorunlara konunu incelerken yer yer değinilmiş ve esker konularda yazarın sunmuş olduğu örneklerde üstün bir dille okurların anlayacağı bir biçimde şiirsel üslupta sunulmuş v eve bu örnekler makalenin şiirsel dilini teşkil etmektedir.

Keywords

Abstract

In the article the embodiment of moral problems in the art of Azerbaijan poetry has been studied in its own way. On the one hand this identity is real in the capacity of meaning – maintenance, on the other hand, art – aesthetic context of the problem. In the article the analysis and research of the particular problem considered the main, for this reason, have not spoken about the handicraft issues, only in the some poetic patterns, have been paid attention to art – aesthetic suitable times in one or another form. In the article the spiritual - moral problems has found embodiment in one or another form in the modern Azerbaijan poetry in the some literary example.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics