SİYASAL İSLAMIN YENİ BİR DENEYİM ALANI: KUZEY IRAK’TA İSLAMCI HAREKETLER

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 256-282
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irak’ın kuzey bölgesinde Kürtler, Türkmenler, Araplar ve diğer azınlıklardan oluşan dini ve etnik topluluklar bulunmaktadır. Kürt nüfusu belirgin bir şekilde diğer etnik gruplardan daha fazla bir nüfusa sahiptir ve baskın karakterdedir. Makalede, Irak’ın kuzey bölgesindeki etnik unsur ya da dini/siyasi hareketlerin tamamı merkezi bir tartışma konusu edilmemiştir. Barzani’nin partisi KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki partilerin neredeyse tamamı etnik temelli bir yapılanma üzerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Araştırma daha çok, bölgedeki dini/siyasi karakterli hareketlerin belirgin bir farkı olarak düşünülen din ekseninde belirginleşen durumlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durumlar aynı zamanda siyasi ve toplumsal yapıları da bire bir etkileyen, belirleyen durumlardır. Özellikle siyasal İslam, son yıllarda Mısır başta olmak üzere Müslüman coğrafyalarda ciddi değişim, dönüşüm ve hareketlilik yaşamaktadır. Bu yönüyle, bölgedeki dini hareketlerin ara

Keywords

Abstract

There are various religious and ethnic communities ranging from Kurds, Turkomans and Arabs to other minorities. The Kurdish population conspicuously outnumbers and dominates other ethnic communities. This article doesn’t handle with all the ethnic communities or religio-political movements in Northern Iraq. Virtually all the parties in Northern Iraq, KDP (Kurdish Democratic Party) in particular, carry out their activities on ethnical basis. This study mainly concentrates on the situations related to religion, which characterize the religio-political parties. These situations, at the same time, directly influence socio-political structures. Specifically political Islam undergoes a significant transformation in Muslim countries, at the top which is Egypt. From this angle, examining the religious movements in the Northern Iraq region is of special import. In this study, of all the religio-political groups in the region, only three, Yekgirtu (Ittihad-e Islam Party), Bizotnava (Islamic Move

Keywords