İÇ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ARASINDAKİ KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİNİN DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 319-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İç denetimin ve bağımsız denetimin önemi kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde artmıştır. Amaçları net bir şekilde birbirinden farklı olmasına rağmen, aralarındaki koordinasyon ve işbirliği hem iç denetçi ve bağımsız denetçiye hem de hizmet verilen işletmeye büyük yararlar sağlamaktadır. İşletmede güçlü bir iç kontrol sisteminin ve dolayısıyla etkin bir şekilde yürütülen iç denetim fonksiyonunun varlığı bağımsız denetçinin yapacağı maddi denetimler esnasında uygulayacağı yöntem ve tekniklerin içeriğini, zamanlamasını ve kapsamını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bağımsız denetim sürecinin önemli bir aşaması olarak iç kontrol sisteminin güvenilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, etkin bir bağımsız denetim sürecinde iç denetçi ve bağımsız denetçi arasında gerçekleştirilen koordinasyon ve işbirliğini mesleki standartlar çerçevesinde incelemek, yararlarını tespit etmek ve kapsamını belirlemektir.

Keywords

Abstract

As a result of the recent regulations regarding corporate governance, the coordination and cooperation between internal and external audit has become more important than before. In spite of the fact that the purpose of these two functions are net differenced, coordination and cooperation between internal audit and external audit could provide great benefits for both parties, and the clients they serve. The presence of a sound internal control system and an effective internal audit function would be expected to affect directly the content of methods and techniques, timing and the scope of the external auditors work during the financial auditing. Therefore, it is necessary to test the reliability of the internal control system as an important stage of the independent external audit process. The aim of this study is to discuss the coordination and cooperation between internal auditor and external auditor in the context of professional standards, and to identify the benefits and to determi

Keywords