YERVANT OSGAN’IN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: TOKATYAN AİLESİ MEZAR ANITI

Author:

Year-Number: 2015-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sanat tarihi
Number of pages: 349-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale Yervant Osgan’ın şimdiye kadar yayınlanmamış mezar anıtı ve büstünü tanıtmak için yazılmıştır. Yervant Osgan, Sanayi-i Nefise Mektebi Heykel Bölümü’nün ilk öğretmenidir. Osmanlı dönemi heykel sanatının önemli temsilcilerinden biri olan sanatçının bilinen eserleri daha çok Osman Hamdi ve eşinin, aile çevresinin büstleridir. Bu dönemin birçok heykeltıraşı gibi mezar anıtları yaptığı düşünülse de şimdiye kadar bu konuyla ilgili bir yayına rastlanmamıştır. Bu makalenin temel amacı, sanatçının yaptığı Şişli Gregoryen Ermeni Mezarlığı’nda bulunan Tokatyan Ailesi anıtını monografik olarak tanıtmaktır.

Keywords

Abstract

This article is written to introduce Osgan Yervant’s grave monuments and busts which is unpublished hitherto. Yervant Osgan, is the first teacher of the School of Fine Arts Sculpture Department of Industry. One of the major representatives of the Ottoman era sculpture of the artist's more famous works are Osman Hamdi’s and his wife’s, family environment’s bust. Even considered that he made grave monuments as many sculptors of this period but not found a publication related on this topic. The main aim of this article is to introduce Tokatyan Family monument as monographic located in Şişli Gregorian Armenian Cemetery.

Keywords